Vorherige Sonderausstellungen

Az Evangélikus Országos Múzeum időszaki kiállításai

 

 

 1. 1980 – 450 éves az Ágostai Hitvallás
 2. 1981 – Liturgikus művészet – keresztelési és úrvacsorai edények
 3. 1981 – Reissmann Károly Miksa emlékkiállítás
 4. 1982 – Új szerzemények (Petőfi-, Kossuth- és Deák-relikviák)
 5. 1983 – Magyarországi evangélikus énekeskönyvek
 6. 1984 – Raffay Sándor templomépítő munkássága
 7. 1985 – Sztehlo Gábor emlékkiállítás
 8. 1986 – Bornemisza Péter emlékezete (születésének 450. és halálának 400. évfordulója alakalmából)
 9. 1986 – Kalchbrenner Károly emlékkiállítás
 10.  1987 – Az eperjesi vértanúink emlékezete
 11.  1987 – Karácsonyi bélyegkiállítás (Kiss János kapolcsi lelkész gyűjteményéből)
 12.  1987 – 200 éves a Pesti Egyház
 13.  1988 – Kapi Béla püspök emlékezete
 14.  1988 – Történeti bélyegkiállítás
 15.  1989 – Solymári Valkó László emlékezete (éremkiállítás)
 16.  1989 – Vida Vilma: Tűfestések
 17.  1990 – Bibliafordítók
 18.  1990 – Tisztelgés a Vizsolyi Biblia előtt
 19.  1990 – Reményik Sándor kiállítás
 20.  1991 – Magyarországi evangélikus zsinatok
 21.  1992 – „A hit megtartó ereje”. Várady Péter erdélyi fotóművész kiállításai
 22.  1993 – Urbán Ernő emlékkiállítás
 23.  1993 – Kossuth Lajos emlékezete (Halálának 1994-es centenáriuma alkalmából)
 24.  1995 – Albert Schweitzer kiállítás (Születésének 120. és halálának 30. évfordulója alkalmából)
 25.  1996 – Luther Márton emlékezete (Levelezőlap-kiállítás)
 26.  1996 – Középiskolák a történelmi Magyarországon (ápr. 26. millecentenáriumi kiállítás a Theológián)
 27.  1996 – Keken András emlékezete
 28.  1996 – Thököly Imre emlékezete
 29.  1997 – Reformációi emlékérem-kiállítás
 30.  1998 – Olmütz, Kufstein, Theresienstadt, Josephstadt evangélikus foglyai
 31.  1999 – Augustana Confessio
 32.  2000 – „Az ősök hite a jövő reménysége”. Dunántúli gyülekezetek kincsei
 33.  2001 – In memoriam Ordass Lajos
 34.  2002 – „Így láttam őket”. Koppány János  karikatúrakiállítása
 35.  2003 – Rejtőzködő műkincsek
 36.  2004 – Sándy Gyula emlékkiállítás (az Országos Műemlékvédekmi Hivatal Örökség Galériájában)
 37.  2004 – Balassi és a Radvánszkyak
 38.  2004 – 1956. Ismeretlen képek a forradalomról
 39.  2005 – 250 éves a konfirmáció Magyarországon
 40.  2005 – „A magyar honleány igaz mintaképe”. Evangélikus nők a 19. században
 41.  2006 – Míves tojások
 42.  2006 – Aranykor – árnyak közt. Az evangélikus egyház 1956–58 között
 43.  2006 – Luther Márton, a reformátor. Vendégkiállítás (a Budapesti Történeti Múzeumban)
 44.  2007 – Vonalak és fonalak – Polgár Rózsa kárpitjai
 45.  2007 – Evangélikusok a két világháború között – Raffay Sándor emlékezete
 46.  2008 – Szita István kiállítása
 47.  2008 – „És láték...” Karátson Gábor kiállítása
 48.  2008 – „Északi fény”. Magyar-finn egyházi kapcsolatok története
 49.  2009 – „Az otthonteremtő”. Sztehlo Gábor születésének 100. évfordulója emlékére
 50.  2009 – „...minden népet”, 100 éves a Magyar Külmissziói Egyesület
 51.  
Evangelisches Museum,
1052 Budapest, Deák tér 4.
Tel.: +36/20 824-3864
eom@lutheran.hu