Korábbi időszaki kiállítások

5020090 - "...minden népet", 100 éves a magyar evangélikus külmisszió

49

2009 – „Az otthonteremtő”. Sztehlo Gábor születésének 100. évfordulója emlékére
48 2008 – „Északi fény”. Magyar-finn egyházi kapcsolatok története
47 2008 – „És láték...” Karátson Gábor kiállítása
46 2008 – Szita István kiállítása
45 2007 – Evangélikusok a két világháború között – Raffay Sándor emlékezete
44 2007 – Vonalak és fonalak – Polgár Rózsa kárpitjai
43 2006 – Luther Márton, a reformátor. Vendégkiállítás (a Budapesti Történeti Múzeumban)
42 2006 – Aranykor – árnyak közt. Az evangélikus egyház 1956–58 között
41 2006 – Míves tojások
40 2005 – „A magyar honleány igaz mintaképe”. Evangélikus nők a 19. században
39 2005 – 250 éves a konfirmáció Magyarországon 
38 2004 – 1956. Ismeretlen képek a forradalomról
37 2004 – Balassi és a Radvánszkyak
36

2004 – Sándy Gyula emlékkiállítás (az Országos Műemlékvédelmi Hivatal

          Örökség Galériájában)

35 2003 – Rejtőzködő műkincsek
34 2002 – „Így láttam őket”. Koppány János  karikatúrakiállítása
33 2001 – In memoriam Ordass Lajos
32 2000 – „Az ősök hite a jövő reménysége”. Dunántúli gyülekezetek kincsei
31 1999 – Augustana Confessio
30 1998 – Olmütz, Kufstein, Theresienstadt, Josephstadt evangélikus foglyai
29 1997 – Reformációi emlékérem-kiállítás
28 1996 – Thököly Imre emlékezete
27 1996 – Keken András emlékezete
26

1996 – Középiskolák a történelmi Magyarországon (ápr. 26. millecentenáriumi kiállítás

          a Teológián)

25 1996 – Luther Márton emlékezete (Levelezőlap-kiállítás)
24 1995 – Albert Schweitzer kiállítás (Születésének 120. és halálának 30. évfordulóján)
23 1993 – Kossuth Lajos emlékezete (Halálának 1994-es centenáriuma alkalmából)
22 1993 – Urbán Ernő emlékkiállítás
21 1992 – „A hit megtartó ereje”. Várady Péter erdélyi fotóművész kiállításai
20 1991 – Magyarországi evangélikus zsinatok
19 1990 – Reményik Sándor kiállítás
18 1990 – Tisztelgés a Vizsolyi Biblia előtt
17 1990 – Bibliafordítók 
16 1989 – Vida Vilma: Tűfestések 
15 1989 – Solymári Valkó László emlékezete (éremkiállítás)
14 1988 – Történeti bélyegkiállítás 
13 1988 – Kapi Béla püspök emlékezete
12 1987 – 200 éves a Pesti Egyház 
11 1987 – Karácsonyi bélyegkiállítás (Kiss János kapolcsi lelkész gyűjteményéből)
10 1987 – Az eperjesi vértanúink emlékezete 
9 1986 – Kalchbrenner Károly emlékkiállítás 
8 1986 – Bornemisza Péter emlékezete (születésének 450. és halálának 400. évfordulóján)
7 1985 – Sztehlo Gábor emlékkiállítás
6 1984 – Raffay Sándor templomépítő munkássága
5 1983 – Magyarországi evangélikus énekeskönyvek 
4 1982 – Új szerzemények (Petőfi-, Kossuth- és Deák-relikviák)
3 1981 – Reissmann Károly Miksa emlékkiállítás
2  1981 – Liturgikus művészet – keresztelési és úrvacsorai edények
1 1980 – 450 éves az Ágostai Hitvallás

 

 

Evangélikus Országos Múzeum,
1052 Budapest, Deák tér 4.
Tel.: +36/20 824-3864
eom@lutheran.hu