Balassi és a Radvánszkyak

Az evangélikusnak keresztelt, és Bornemissza Péter által annak is keresztelt Balassi Bálint, valamint a főúri evangélikus Radvánszky család kapcsolatáról szólt a Balassi-emlékévben megrendezett kiállítás. A kiállításon látható volt a Balassi-kutatás számára a mai napig legfontosabb kötet, a régen Radvánszky-kódexnek nevezett Balassa-kódex, a költő világi verseinek 1660 körül készült kéziratos másolata. A „kódex” sokáig lappangott, a radványi Radvánszkyak könyvtárában 1874-ben fedezték fel. Addig Balassi istenes verseiről volt ismert szerte az országban.

A Radvánszky-család több tagja került szorosabb kapcsolatba Balassi életművével. Radvánszky János már a XVII-XVIII. század fordulóján Balassi stílusában írta szerelmes verseit. Radvánszky Béla művelődéstörténész tanulmányt írt Rimay és Balassi barátságáról, kiadta Rimay verseit. Kálmán pedig, a legifjabb, mint életét, úgy óvta a Balassa-kódexet, amelyet 1924-ben húsz tonna búza áránál drágábban vásárolt unokabátyjától.

 

A sajókazai Radvánszky-kastély
Balassi és a Radvánszkyak 001
Balassi Bálint
Radvánszky címer a család sajókazai kastélyán
A Balassi-címer
A Radvánszky-címer a sajókazai evangélikus templomból
Balassi Istenes verseinek kiadása
A Balassa-kódex egy lapja
Evangélikus Országos Múzeum,
1052 Budapest, Deák tér 4.
Tel.: +36/20 824-3864
eom@lutheran.hu